Velkommen til Batteriet!

Hei! Har du en idè? Ønsker du å skape en forandring? Vi vil bekjempe fattigdom og skape sosial rettferdighet i Norge.

Batteriet er et landsdekkende ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Batteriet skal bidra til at organisasjoner og grupper blir slagkraftige i kampen mot fattigdom.

Få med deg vårens Makt og muligheter på Sundvolden Hotel 9.-10. april! Dagene er rettet mot organisasjonslivet, både den indre og ytre dynamikken. Hold av dagene, mer informasjojn kommer!

 

Du finner Batteriet i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.
Alle batteriene er en del av Kirkens Bymisjons arbeid. Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom.
www.twitter.com/Samarbeidsforum