Foreldreveiledning

Foreldreveiledning i Kirkens bymisjon tilbys til alle foreldre som ønsker å lære mer om å bli trygge foreldre.

«Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre”

(John Bowlby i rapport til WHO i 1951)

Vi tilbyr:

Foreldreveiledningskurs ICDP (International Child Development Program) er et forebyggende program som retter seg mot foreldre med flerkulturell bakgrunn. Kurset tar utgangspunkt i 8 temaer for godt samspill og skal styrke foreldrenes omsorgskompetanse. Vi holder kurs på forskjellige språk og våre veiledere er spesielt kvalifisert i «minoritetsmodellen» av ICDP. 

Påmelding: Ta kontakt med Kristine M. Thorsen, mobil: 918 144 11, mail: kristine.thorsen@skbb.no.

Foreldreveiledningskurs COS (Circle of Security). Målet med COS er å utvikle foreldrenes evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon med sine barn. Les mer informasjon om kurset her.
Fyll ut og returner dette skjemaet for påmelding til kurset.

Foreldrehalvtimen i våre åpne barnehager. Åpen gruppe for foreldre i åpen barnehage. Her har vi tema og diskusjon om oppdragelse og foreldrerolle. Barna er med. Ingen påmelding. Gå til barnehagens månedsplan her.

Individuelle samtaler og veiledning gis til familier som bruker noen av våre øvrige tiltak og som midlertidig strever i foreldrerollen. Vi har fagpersoner som veileder, støtter og rådgir gjennom individuelle samtaler, hjemmebesøk og oppfølging over kortere eller lengre tid.