Oppvekst og mangfold i Bergen

Avdeling Oppvekst og mangfold tilbyr ulike møteplasser og individuell oppfølging til småbarnsfamilier og minoritetsfamilier. 

Tilbudene når ut til mange familier fra ulike miljøer. Staben er tverrfaglig og flerkulturell, og har gode kontakter i minoritetsmiljøene. Avdelingen gir et supplement til det offentlige, og har et godt samarbeid med helsestasjon, barnevern, sosialkontor og ulike integreringstiltak i kommunen.

Formålet med Oppvekst og mangfold er
• å etablere naturlige møteplasser
• å være forebyggende, nettverksskapende og helsefremmende

Mange av familiene bruker flere av tilbudene våre parallelt. 

Tiltakene:

Alle tiltakene er samlokalisert i tre "familiehus":

Sentrum: Kong Oscars gate 22, telefon: 55 33 07 33
og Kong Oscars gate 28

Slettebakken/Landås: BBB ( Bergen Bolig og Byfornyelse) sitt sambrukshus i Joachim Lampesvei 5,  telefon: 46 98 12 30.
I tilknytning til Åpen barnehage gis det også tilbud om foreldreveiledning og foreldregrupper. For mer informasjon, kontakt Liv Sylvarnes på telefon 46 98 12 30 eller 97 97 42 75.

Her kan du se aktivitetsplan for tiltak på Slettebakken.


Arbeidet i Slettebakken/Landås er delvis prosjektfinansiert med støtte fra Kavlifondet
.