Støtte oss på Romerike?

Mange ønsker å bidra økonomisk til Kirkens Bymisjon i Lillestrøm. Det setter vi selvsagt stor pris på! I det lange løp er vi helt avhengig av slik støtte for å kunne opprettholde de tilbudene vi tilrettelegger for de minst priviligerte i våre lokalsamfunn.

Ønsker du å støtte oss økonomisk, kan du sette et ønsket beløp inn på vår gavekonto.

NB! Vi har ikke kapasitet lokalt til å administrere skattefritak for gaver. Hvis du ønsker det, kan du i stedet gi din støtte via hovedkontorets IK-kontrollerte innsamlingskonto 7011 05 18593. For alle andre tilfeller, benytt vår lokale gavekonto...

Konto nr: 1286 43 18507

Næringslivsamarbeid
Dersom din bedrift er oppsatt av samfunnsansvar og ønsker et samarbeid med oss i Kirkens Bymisjon i Lillestrøm, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med virksomhetsleder Per Morten Clausen for en nærmere samtale, enten på e-post: per.morten.clausen@bymisjon.no eller på tlf: 472 80 238. 

De økonomiske bidragene går til blant annet å ...

  • gi arbeidstakere som har vært uten lønnet arbeid i lengre perioder, bedre livskvalitet  og selvtillitt samt en opplevelse av å være til nytte.
  • løse små og store oppgaver i lokalsamfunnet.
  • sikre driften av Kirkens Bymisjon i Lillestrøm som en inkluderende møteplass.

Du kan lese mer om hva pengene går til her.