Frivillige

Bymisjonssenteret på Romerike har mange engasjerte frivillige. De er knyttet til alle deler av virksomheten. De fleste har faste vakter en gang annen hver uke, mens andre tilkalles etter behov.

Vi legger vekt på et godt sosialt fellesskap og personlig utvikling også for de som arbeider som frivillige hos oss. Som en del av dette arrangerer vi turer, kurs og hyggelige sammenkomster i løpet av året.

Er du  interessert i å melde deg som frivillig? Klikk her.

Bymisjonskafeen
Den viktigste arenaen for de frivillige er bymisjonkafeen vår. Her lager de mat, serverer gjester, rydder og holder orden på kjøkkenet. Normalt serveres en varm middagsrett hver dag fra ca 11:30 og fram til kafeen stenger kl 14:00 - på mandag, onsdag og torsdag. Fredag er kafeen stengt.

På tirsdagene har vi imidlertid middag og messe om kvelden. Da er kafeen åpen fra 14:00 til 20:00. De to første timene serveres kun enkel mat som brødskiver eller vafler. Men i forbindelse med messen senere på kvelden serveres ett varmt måltid kl 18:00, før det blir messe og lystenning kl 19:00. Kvelden avsluttes med kaffe kl 19:30. For å løse dette har vi to lag med frivillige denne dagen, ett de tre første timene, og ett nytt til å sørge for maten til messekvelden.

Andre frivillighetsarenaer
For tiden har vi også noen få frivillige på Sydspissen bruktverksted. Tidligere hadde vi også frivillige med som arbeidsledere og assistenter på Arbeidslaget, bl.a. til å kjøre og hente arbeidstakere til/fra forskjellige arbeidsoppdrag. Bymisjonssenteret er imidlertid i stadig endring, så behovet for frivillige kan endre seg etter hvert.