Velkommen til Kirkens Bymisjon i Lillestrøm

Kirkens Bymisjon i Lillestrøm er base for arbeidet på Romerike. Herfra jobber vi for at Lillestrøm og alle andre små og store lokalsamfunn på Romerike skal være rause og inkluderende, med rom for alle.

Kirkens Bymisjon i Lillestrøm har eksistert siden 2005, og er en samlebetegnelse for Kirkens Bymisjons arbeid på Romerike.  

Kirkens Bymisjon i Lillestrøm inkluderer Arbeidslaget, bymisjonskafeen Møtestedet, hovedadministrasjonen i Nesgata 10, og bruktbutikken Sydspissen i Sørumsgata 76 i Lillestrøm.

Vi i Kirkens Bymisjon har som visjon for vårt arbeid at mennesker i byen skal få oppleve respekt, rettferdighet og omsorg. Vi tror på at vi som mennesker er mer enn bare det vi ser og at alle kan bidra med noe.

Vi tilbyr arbeidstrening, sysselsetting, sosialt fellesskap og rimelige måltider overfor mennesker blant oss som av ulike årsaker har opplevd å falle utenfor arbeidslivet, og som kan streve med rus eller kan ha andre sosiale eller helsemessige utfordringer som skaper begrensninger i livet.