Vibemyr skoleverksted - et fellesskap for mestring

Vibemyr skoleverksted er et tilrettelagt opplæringstilbud på videregående nivå for elever som har rett på spesialundervisning.

Vi er en avdeling under Bryne vgs., og er eid av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland.

Opplæringen kalles for "Spesialundervisning i egen gruppe", tidligere ble tilbudet kalt "Utvidet praksis".

Vi har tre studieretninger, Bygg- og anleggsteknikk (BA), Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og Service og samferdsel (SS).

Hvor finner du oss?

Vi holder til på Vibemyr i Sandnes i nærheten av Kvadrat. Det er gode buss-/togforbindelser til Vibemyr både fra Stavanger, Hommersåk og Jær-kommunene.

 

Opplæringstilbudet

Du får tilbud om undervisning i ulike allmennfag og valgfag i løpet av året og du kan velge å gjennomføre hele fag med sikte på å gå opp til eksamen og få karakter i faget.

Les mer om innholdet i opplæringen under våre "Elevsider" - klikk her.

Vårt opplæringstilbud tilpasses den enkelte elev. Vi vet at du kan noe og som elev hos oss skal du få bruk for det du kan - og det du har interesse for. Våre lærere er flinke til å legge opp til en undervisning hvor du både får jobbe med ting du kan og ting du ikke kan, som du har bruk for og gjerne vil lære. Opplæringsgruppene våre er organisert som egne "bedrifter" der elevene lærer blant annet gjennom å arbeide.

 

Skole - på vei mot jobb

På Vibemyr skoleverksted skal du forberede deg på arbeidslivet. For å få deg jobb må du kunne noe så godt at en arbeidsgiver vil ansette deg. Det kalles faglig kompentanse. Men arbeidsgivere krever også at du mestrer de de sosiale kodene som gjelder i arbeidslivet. Det kaller vi for sosiale og arbeidsmessige kunnskaper og ferdigheter.

De ferdighetene arbeidsgivere regner som de mest vesentlige er:

 

·         Pålitelighet

·         Samarbeidsevne

·         Effektivitet/arbeidsevne

·         Overblikk/fleksibilitet

·         Personlig mot

·         Nøyaktighet

 

 

Å trene seg på disse egenskapene er, ved siden av å tilegne deg faglig kunnskap, noe av det viktigste du trenger for å være en av dem som når Vibemyr skoleverksteds målsetning: "Å få og beholde din første jobb ut fra dine evner!"

 

 

Rogaland fylkeskommune er vår oppdragsgiver.