Velkommen til Veslelien

Veslelien er en institusjon som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til i Ringsaker kommune, i landlige omgivelser i Hedmark fylke, ca. 150 km. nord for Oslo. Vi tilbyr individ- og gruppebaserte tjenester innen miljøterapeutiske rammer. Til grunn for vårt behandlingsarbeid ligger pasientens individuelle plan og vi tilstreber et godt samarbeid med pasientens ansvarsgruppe.

Vi har 50 behandlingsplasser, hvorav 45 disponeres av Helse Sør-Øst og 5 fra Helse Nord.