Ventilene - for unge pårørende

Ventilene er Kirkens Bymisjons satsing på unge pårørende, som lever eller har levd i hjem med vanskelige leveforhold. Vi inviterer og tilrettelegger for gode og utviklende helge- og ferietilbud.

Med unge pårørende menes unge i alderen 6-23 år med foreldre, søsken eller andre nære personer som f.eks ruser seg, er psykisk syke, voldelige, alvorlig fysisk syke eller funksjonshemmet.

Hos oss møtes barn og unge med mange like følelser som for eksempel skam, utrygghet og frustrasjon, selv om årsakene og situasjonene kan være forskjellige. 

Vårt hovedfokus i Ventilene er omsorg, mestring, aktiviteter og hjelp i sosiale relasjoner. Målet vårt er å gi ungdommene mestringsfølelse og bedre selvtillit gjennom aktiviteter (actionball, rapellering, fjellklatring, gokart, surfing, vannski, tubekjøring osv.), og å bygge relasjoner, vennskap og nettverk mellom ungdommene, og mellom ungdommene og ledere. 

Våre tilbud er brukt av unge over hele Norge med hovedvekt på Rogaland. I 2014 hadde vi 95 deltakere på våre tilbud fra mai til desember. I 2015 hadde vi 310 deltakere og nå i 2016 vil vi ha 440!

Filosofi | Våre tilbud | Kontakt oss