Veiskillet

Veiskillet ble etablert i 2005 som et rusfritt botiltak med oppfølging for mennesker som ønsker støtte på veien bort fra rus og kriminalitet. Boligen er for tiden utleid til Trondheim kommune.