Vålerengahjemmet bo- og kultursenter

Respekt

Rettferdighet

Omsorg

 

Sjekk vårt flotte program for høsten 2017!

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter (tidligere Vålerengen bo- og servicesenter) er en diakonal institusjon som drives av Kirkens Bymisjon, etter avtale med Oslo kommune. Med adresse Etterstadgata 10 er vi hjemmehørende i bydel Gamle Oslo, midt i Vålerengas hjerte. Her har vi gode kommunikasjons-muligheter til byen for øvrig og distriktene rundt. Se kart 

Vi ønsker at Vålerengahjemmet skal være et kulturelt møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker.  Brukergruppene ved Vålerengahjemmet skal erfare at respekt, rettferdighet og omsorg er verdier som står sentralt i det helhetlige bo- og behandlingstilbudet de mottar.