Vaktmestertjenesten i Drammen

Vaktmestertjenesten er et arbeidstiltak i regi av Kirkens Bymisjon, rettet mot mennesker med ulike former for arbeidsavklaring.

Hver ukedag mellom 09.00 – 15.00 er Vaktmestertjenesten i arbeid med forskjellige oppdrag.

Vi kan bidra innen et variert spekter av oppgaver, og påtar oss oppdrag både for privatpersoner og bedrifter. Arbeidsoppdragene Vaktmestertjenesten utfører blir ledet av en arbeidsleder, og består av tre til fem personer – alt etter type oppdrag.

Arbeid vi påtar oss er:

Flytting – bortkjøring – snørydding – hagearbeid – rydding og annet forefallende.

Priser (inkl. mva.):

  • Vaktmesteroppdrag: 625,- pr. time.
  • Flytteoppdrag: 750,- pr. time.
  • Kjøreutgifter: 400,- innenfor Drammensområdet.

Inntektene fra Vaktmestertjenesten går til Kirkens Bymisjons arbeid i Drammen.

| Kontakt oss |