Ungdomstiltaket V13

Ungdomstiltaket V13 er et forebyggende tiltak i Kirkens Bymisjon for ungdommer som opplever en utfordrende hverdag. Tiltaket er for ungdommer i alderen 13 – 18 år.

Tiltaket er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og V13 er et bindeledd mellom ungdom, familier og ulike hjelpeinstanser i det offentlige.

Ungdom som er i kontakt med V13, skal bli sett og hørt av tydelige voksne. De skal få oppleve tilhørighet i et fellesskap, få styrket sin identitet og få nye mestringsopplevelser. V13 har en systemisk tilnærming, og ser skole, fritid og hjem i en sammenheng. V13 har mange ulike tiltak og grupper i løpet av uken.

I stedet vil V13 arrangere aktivitetsdager tirsdag og onsdag (kl 12 – 16) hver uke.