Trofast - åpen barnehage

En møteplass for familier på ettermiddagen.

Trofast er en åpen barnehage på ettermiddagstid, for barn i alderen 0-8 år og deres omsorgspersoner. Her møter man andre barn og foreldre, spiser middag sammen, leker og deltar i ulike aktiviteter.

Det er alltid ansatte tilstede på Trofast, men vi er avhengige av aktiv deltagelse fra foreldrene for å få gjennomført aktivitetene på dagsplanen vår.

Trofast har følgende avdelinger i Trondheim:

Trofast Møllenberg

Nedre Møllenberg gate 28.

Åpningstider:
Mandag 14:30-20.00 
Tirsdag 14:30-20.00 

Trofast Kolstad:

Revegården, Saupstadringen 57 c.

Åpningstider:
Onsdag 14.30-20.00
Torsdag 14.30-20.00

For mer informasjon om aktiviteter og dagsrytme, se på linken til din nærmeste avdeling. 

Telefon på dagtid:

  • 934 89 878
  • 488 98 101

Vi ønsker små og store velkommen til Trofast!