Prestetjenesten i Tromsø

 

Helt fra starten av har Bymisjonen hatt som siktemål, ved siden av sosialt arbeid, å søke og ta menneskets eksistensielle spørsmål på alvor gjennom å ha møteplasser der dette blir ivaretatt. Eksempler kan være kapell, lystenning, samtaler, seminarer og gudstjenester.            

Det er et mål for Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Tromsø å gi rom for tro og tilhørighet til kirken for mennesker som føler at kirken ikke er for dem. Erfaringene tilsier at det er et stort behov for en slik tjeneste i Tromsø. Mange mennesker føler, av ulike årsaker, at kirken ikke er for dem. En del av dem bruker Bymisjonen for sjelesorg, samtaler, kirkelige handlinger og gudstjenester.

Ta kontakt med presten vår Eigil på e-post: eigil(a)bymisjontromso.no eller på telefon 776 84888. På gata har Eigil mobil 979 88835.