Svend Foyn bedehus - åpen kirke

Svend Foyns bedehus i Øvre Langgate 11 var i sin tid Norges største bedehus, og har til og med vikariert som domkirke. Det har ikke vært i regulær bruk på nærmere 50 år, og Kirkens Bymisjon har tatt fatt på en stor restaureringsjobb for å sikre bygningen mot forfall og for å videreutvikle den til det vi ønsker den skal være; et kulturelt og kirkelig samlingssted til beste for byens innbyggere. 

Svend Foyns bedehus i Øvre Langgate 11 ble overdratt til Kirkens Bymisjon i 2009 av Svend og Lena Foyns minnefond.

Siden er under arbeid, mer innhold kommer.