Besøkstjeneste

Stovner Frivilligsentral er en del av Nettverket for besøkstjenester i Oslo. Gjennom deltakelse, samarbeid og engasjement i nettverket tar besøksvirksomhetene sikte på at tilbudet i Oslo skal bli bedre, både for besøksmottakerne og de frivillige besøkerne. Nettverket arrangerer fem faste temakvelder i året.

Målsettingen for den frivillige besøkstjenesten er å bidra til økt livskvalitet og trivsel for mennesker som er ensomme, eller trenger hjelp til enkle oppgaver over en kortere eller lengre periode. Ved å melde deg som frivillig i besøkstjenesten på Stovner Frivilligsentral, kan du velge blant følgende frivillige aktiviteter:

Besøkstjeneste:

Stovner Frivilligsentral koordinerer besøk av enkeltpersoner eller besøksvennepar. Besøkerne er frivillige og forplikter seg til å gå på besøk regelmessig. For eksempel en time pr. uke eller inntil 2 timer annenhver uke, og man forplikter seg til en minimumstid på et halvt år. Som frivillig kan man besøke enkelt personer eller tilby seg å være turfølge. 

Følgetjeneste:

Stovner Frivilligsentral samarbeider med Høybråten Frivilligsentral om å formidle hjelp til personer som trenger følge eller hjelp til enkle, praktiske oppgaver i hjemmet.