St.Hanshaugen seniorsenter

 

St.Hanshaugen seniorsenter er en åpen og inkluderende arena med varierte aktiviteter, gode fellesskap og spennende utviklingsarbeid. Senteret drives av Kirkens Bymisjon på oppdrag for St.Hanshaugen bydel. St.Hanshaugen seniorsenter står for et åpent og inkluderende fellesskap der hver enkelt kan ta del ut fra egne ønsker og behov. Mennesket er skapt til fellesskap med andre. Gjennom samvær og deltakelse i aktiviteter ved eldresenteret fremmes vennskap, tilhørighet og sosialT nettverk.

Vi tilbyr blant annet, informasjon og koordinering av tiltak, kultur- og frivilligarbeid, kafé- og servicetilbud, ulike språkkurs og og mange ulike treningstilbud. 

 

Mer om oss | Våre tilbud | Bli frivillig | Kontakt oss