Spenn

SPENN er et aktivitets-, kunst og arbeidstiltak i regi av Kirkens Bymisjon for mennesker som ikke finner sin plass i det ordinære arbeidslivet.

Deltakerne lærer å lage vakre glassengler og ulike keramikkgjenstander som vi selger til private og bedriftskunder. De må skrive kontrakt og mottar lønn, men under andre forutsetninger enn i det vanlige arbeidslivet. Arbeidsdagen tilpasses den enkelte og målet er økt livskvalitet og styrket selvtillit for den enkelte.

Prosjektet er bygget på en sterk tro om at i alt som har gått i stykker ligger det håp. Spenn startet sin drift våren 2015, og ønsker å være godt alternativ til vanlig arbeid. De har i dag fire medarbeidere som skal veilede deltakerne og ha ansvaret for den daglige driften."

Ønsker du å vite mer om SPENN eller produktene vi selger, send oss gjerne en mail på spenn@bymisjon.no eller ring oss på 99 09 93 07.

Sjekk våre produkter på nettbutikken www.kbspenn.no!