Velkommen til Skovheim barnehage

Et sted for gode møter i hverdagen mellom store og små.

Skovheim barnehage er drevet av Kirkens Bymisjon siden 1982. Barnehagen er en fireavdelingsbarnehage med heldagstilbud for 54 barn fra 1 - 6 år. Barnehagen har en grunnbemanning på 3 ansatte pr. avdeling.

Faglig sterkt - nærhet til nærmiljøet
Vi ønsker å være en barnehage for alle barn i nærmiljøet. Vi ønsker å levere et faglig godt tilbud som foreldrene er fornøyd med og personalet trives med og er stolte av. Vi vet at dette vil kreve endringsdyktighet og tilpasningsevne på mange plan.  

En unik beliggenhet
Skovheim barnehage ligger sentralt på Nordstrand mellom Sæter og Kastellet. Gangavstand til trikk og nærbutikker. Området rommer flere av Kirkens Bymisjons tilbud, med både barnehagen, Nanna Maries hjem og Skovheim Allsenter. Les mer om det unike med området her

Visjon: ”Gode møter i hverdagen”
I Skovheim barnehage vil vi ta vare på de gode møtene mellom små og store mennesker i hverdagen og bestrebe oss på kvalitet i disse situasjonene. I samarbeid med barn, foreldre og hverandre skal vi strekke oss mot "de gode møtene" som er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Antall barnehageplasser: 54
Antall ansatte: 13

Skovheim - et unikt område   |   Kontakt oss