Skovheim Allsenter - et sted for alle

Skovheim allsenter er åpent for alle. Hit kan du komme for å spise god lunsj og middag, bruke dine ressurser i ulike aktiviteter, få kulturelt påfyll og delta i et sosialt fellesskap.

Skovheim allsenter inneholder kafeteria og kulturtilbud i tilknytning til eldreboliger på Nordstrand. Allsenteret benyttes også av Nanna Maries Hjem, Skovheim barnehage og det øvrige nærmiljøet i Nordstrandsområdet.

Allsenteret og eldreboligene skal gi beboere støtte til å mestre tilværelsen i eget hjem på en verdig måte. Gjennom Allsenteret kan beboere og gjester nyte godt av et variert kulturtilbud, gode måltider og sosiale møtesteder. For beboerne i eldreboligene gir vaktordning på kveld og natt, samt de ansattes menneskelige og faglige kompetanse, trygghet og støtte i tilværelsen.