VELKOMMEN TIL SKATTKAMMERET I DRAMMEN!

Skattkammeret er Kirkens Bymisjons utlånssentral der barn og unge (familier) opptil 18 år kan låne sports- og aktivitetsutsyr gratis.

Vi har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i sports- og friluftsaktiviteter. 

Vi arbeider for å gjøre det enkelt for barn og unge å delta i de aktivitetene de ønsker, uavhengig av familiens økonomi. Ved å tilby gratis utlån av aktivitetsutsyr og arrangere kostnadsfrie aktiviteter, ønsker vi å sikre barn og unge mulighet til deltakelse. I tillegg ønsker vi å fremme et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk av utstyr.

HVORDAN KAN DU LÅNE UTSTYR?
Du kommer innom oss i våre lokaler på Strømsø siden i  Bjørnstjerne Bjørnsons gate 84, og ser om du finner det du er på jakt etter. Utstyret kan du beholde så lenge som en uke, eller etter annen avtale med oss. Når du låner signerer du for uttak.
For å se hva som er inne eller forhånds reservere, så kan du benytte:
https://www.bua.io/skattekammeret-bua-drammen/

VÅRE ÅPNINGSTIDER:
Vi har åpent mandag, onsdag og torsdag klokken 1300 til 1800.

HVEM ER VI?
Skattkammeret er et partnerskapsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon, Drammen kommune, Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets og DNT Drammen og omegn. Alle partene er med som rådgivende og samarbeidende parter i prosjektet, og Kirkens Bymisjon har drifts- og arbeidsgiveransvaret.
Sammen vil vi bidra til aktivitet, inkludering og fellesskap for alle!

FOR INFORMASJON OM SKATTKAMMERET OG VÅRT ARBEID FOR ØVRIG FØLG OSS PÅ:

https://www.facebook.com/bymisjondrammen/ og https://www.instagram.com/kirkensbymisjondrammen/