Rom for fattige tilreisende

"Rom for fattige tilreisende" drives av Kirkens Bymisjon på Bymisjonssenteret i Tøyenkirken og vi jobber med fattige tilreisende i Oslo.

Vi har flere målområder:

  • drive oppsøkende og kartleggende arbeid i bymiljøet
  • informere om krav og rettigheter
  • tilrettelegge for bedre helse, ernæring og hygiene
  • tilrettelegge for inkluderende fellesskap
  • tilrettelegge for kurs som kan bidra til inntektsgivende arbeid som alternativ til tigging
  • drive holdningsskapende arbeid for å forebygge diskriminering av målgruppen og stigmatisering i samfunnet
  • drive sosialpolitisk påvirkningsarbeid

Dette gjør vi | Vil du bidra? | Kontakt oss