Primærmedisinsk Verksted

PMV er et flerkulturelt senter som primært arbeider med sosial og tverrkulturell brobygging. Den kulturelle brobyggingen foregår gjennom gruppevirksomhet, individuell veiledning og større informasjonsmøter og arrangementer. PMV er et internasjonalt senter for deltagere og gjester fra mange ulike språkområder. Ansatte  miljøarbeidere og  kulturelle brobyggere har primært  kultur- og språkkompetanse fra somalisk, urdu og arabisk-talende områder.

Et sted å være, et sted å mestre, et sted å lære

Kontakt oss :

Motzfeldtsgt.1           

Tlf: 23060380

Epost: pmv@bymisjon.no