Meny

 

Prestetjenesten i Bodø

Hverdagsmesse og samtaler er kjerneområdene for Kirkens Bymisjons prestetjeneste i Bodø.

Kirkens Bymisjon ønsker å ta menneskets eksistensielle spørsmål på alvor. Vi jobber for å skape trygge møteplasser hvor dette blir ivaretatt. På Møtestedet tilbyr vi f.eks. et stillerom hvor det er mulig å tenne lys, snakke sammen, ha seminarer og korte hverdagsmesser.

Av ulike årsaker kan mennesker føle at terskelen for å gå i kirken kan være høy. For oss er det viktig å tilby tjenester som kan være med på å bryte ned slike barrierer, og kjempe for at mennesker i byen vår føler seg verdig og opplever respekt, rettferdighet og omsorg.

Kontaktpersoner for prestetjenesten:

Christina Ellefsen, gate- og fengselsdiakon:
T: 48 03 62 79 | Echristina.ellefsen@bymisjon.no