Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et byomfattende kurs- og kontaktsenter i Oslo for pårørende og helsepersonell i demensomsorgen. Informasjon om våre kurs og samtalegrupper finner du i vårt program.

                      

 PROGRAM HØSTEN 2017

                       

Kurspåmelding

Vi tar imot påmelding via vårt påmeldingsskjema eller per telefon 23 42 24 10 NB: påmeldingen er bindende.

Kursmateriale

Deler av vårt kursmateriale er tilgjengelig elektronisk og er samlet her.

Om Pårørendeskolen

Pårørendeskolens målsetting er å gi pårørende til personer med en demenssykdom kunnskap og støtte, samt å gi helsepersonell innsikt i deres situasjon. Våre kurs er åpne for alle som ønsker å lære mer om demens, og hvilke følger det har for de som blir syke og deres omgivelser.

Pårørendeskolen er en del av Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende, en virksomhet i Kirkens Bymisjon Oslo, og drives i samarbeid med Demensforeningen i Oslo. Pårørendeskolen finansieres med midler fra Oslo kommune, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Baches Legat og statlige tilskuddsmidler.

Følg Pårørendeskolen på Facebook