Ombrukscontainere

Kirkens Bymisjon har ombrukscontainere for innsamling av tøy, sko og tekstiler i Drammen, Kongsberg, Vestfold, Østfold, Aust-Agder og Telemark. Inntektene går til vårt arbeid i nærområdene.

Kirkens Bymisjon utplasserer containere og plastbeholdere for innsamling av klær, sko og tekstiler. Innsamlingen gir en kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet. I tillegg bidrar de til å skaffe mennesker utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser.

Hva kan leveres inn?

Vi tar imot klær, sko og alt av tekstiler:

  • Gardiner
  • Sengetøy
  • Duker
  • Håndklær
  • Pledd

Det gjør ingenting om det du leverer inn er slitt eller har flekker. Husk å legge innholdet i poser eller sekker som er knyttet igjen. 

 

Container - oransje

Hva skjer med innholdet?

De innsamlede klærne, skoene og tekstilene sendes til mottak i Polen og Ukraina hvor:

  • 50 prosent selges til bruktbutikker
  • 20 prosent selges til enkeltpersoner for videresalg
  • Resten av klærne og tekstilene benyttes til produksjon av isolasjonsmatter i bilindustrien, ryer og pussefiller for bilverksteder. 

Hvorfor er dette så viktig?

I dag sendes 70-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennlig forbrenningsprosess. Konseptet med containere/beholdere er derfor et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som kan bidra til sosialt engasjement, ombruk og bedre ressursutnyttelse.

Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker ditt borettslag, sameie eller bedrift en ombrukscontainer eller beholder?

Kontakt Jon Dahl telefon: 926 78 526/ e-post: jon.dahl@skbd.no

 

Se kart over utplasserte containere

(Velg fra liste eller søk på adresse/sted)

Kart over utplasserte containere.