Oasen

Oasen er Kirkens Bymisjons tilbud til ungdom i Drammen. Vi tilbyr blant annet leksehjelp og en sosial arena.

Tilbudet retter seg mot ungdom fra 7.-10. klasse, som har behov for en egen arena og ekstra oppfølging.

Pr. 1.9.2014 tar ikke Oasen inn nye medlemmer.

For mer informasjon, kontakt:


Telefon: 32 27 72 10