OBU

Omsorgsstasjon for barn og ungdom

Obu er et lett tilgjengelig samtaletilbud for ungdom i alderen 12-18 år og deres familier og nettverk. Vi tilbyr samtaler på dagtid, ettermiddag og kveld. Vi kan møtes i OBUs lokaler eller et annet sted hvis det passer deg bedre. Du kan ta kontakt med oss uten henvisninger.

Vi som jobber her er utdannet til å bidra med løsninger. Vi er både kvinner og menn, familieterapeuter, nettverksterapeuter og sosialfaglige, med ulik alder og bakgrunn.

Vi er en del av Kirkens Bymisjon Trondheim og jobber på oppdrag for Trondheim kommune. Vi samarbeider med Barne og Familietjenesten, skoler, familievernkontoret og andre instanser som arbeider med barn/ungdom og deres familier.