Velkommen til Natthjemmet

Natthjemmet er Kirkens Bymisjons akutte overnattingstilbud til kvinner i Oslo med tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet.

Natthjemmet har åpent fra 21.00 -12.00 alle dager. Vi tilbyr mat, vask av tøy, ren seng, samtaler og hjelp til formidling til hjelpeapparatet hvis kvinnen ønsker det. Vi tilbyr også enkel helsehjelp på natt, men vi har en sykepleier på dagtid som tilbyr helsehjelp etter avtale med nattevaktene.

Natthjemmet har en booppfølger som hjelper kvinner som skal flytte i egen bolig. Kvinnene som kommer hit trenger ingen henvisning. Natthjemmet har som målsetting å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv.

Brukermedvirkning og brukeransvar er grunnleggende mål for arbeidet på huset. Mange av kvinnene som kommer til Natthjemmet, er mer vant til å bære sine tap enn å håndtere suksess. Derfor fokuserer vi på å lære og takle suksess, forvalte og utvikle talent og at miljøet på huset er preget av at ting er mulig.

Kirkens Bymisjon åpnet Natthjemmet i 1990 og har p.t plass til 14 kvinner. Godt over 3000 ganger overnatter kvinner fra gatemiljøet på Natthjemmet årlig. Gjennomsnittsalderen er 37 år, og kvinnene kommer fra hele landet.

Mer om arbeidet på Natthjemmet

Les historier fra huset

Kontakt oss