Tilbud og aktiviteter

Nadheim har kvalifisert personell som kan gi deg praktisk bistand og veiledning i forhold til:

  • Helse
  • Bolig
  • Jobb
  • Økonomi
  • Rusproblematikk
  • Sikkerhet
  • Juridiske forhold
  • Andre personlige eller sosiale utfordringer