Om Nadheim

Målgruppe

Nadheim sin målgruppe er personer med prostitusjonserfaring, dvs. personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester.

Vi bistår alle som ønsker kontakt med oss, uavhengig alder, kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering, og uavhengig årsak til, eller hvor en er i forhold til, egen prostitusjon.

Noen som bruker oss selger sex aktivt og ønsker å fortsette å gjøre det, noen ønsker å slutte å selge sex og noen har sluttet å selge sex.

Målområder

Nadheim arbeider ut fra tre målområder; oppsøkende arbeid, oppfølgende arbeid og faglig og politisk påvirkningsarbeid.

Oppsøkende arbeid

Nadheim vil kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene og gjennom oppsøkende arbeid etablere kontakt med personer med prostitusjonserfaring.

Oppfølging

Nadheim vil bistå enkeltpersoner og grupper ut fra egendefinerte ønsker og behov, ved å informere om, gi og henvise til adekvate tilbud.

Påvirkningsarbeid

Nadheim vil, med et grunnleggende fokus på å tilrettelegge for alternativer til prostitusjon, arbeide sosialpolitisk gjennom å systematisere og dele erfaringer og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt.