Nadheims arbeid

Oppsøkende arbeid

Gjennom oppsøkende arbeid ønsker Nadheim å kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene og etablere kontakt med personer med prostitusjonserfaring.

Vi arbeider oppsøkende både i forhold til gate- og innendørsarenaen. Vi oppsøker de gatene i Oslo hvor gateprostitusjonen fremst foregår to kvelder i uka. I tillegg ringer vi ukentlig til personer som annonserer for salg av seksuelle tjenester på internett, og vi besøker også massasjeinstitutter.

I samtalene informerer vi om Nadheim og øvrig hjelpeapparat, i tillegg til å gi informasjon om prevensjon, sikkerhet, rettigheter, muligheter og plikter. Vi tilbyr også kondomer, glidemiddel og hygieneartikler.

Med et grunnleggende fokus på respekt, likeverd og det å møte mennesker der de er, arbeider vi med å etablere kontakt og bygge relasjoner over tid.

Individuell oppfølging

Nadheim har som målsetting å bistå brukerne ut fra deres egendefinerte ønsker og behov, ved å informere om, gi og henvise til adekvate tilbud. Relasjonsbygging står sentralt i Nadheim sitt arbeid og vi tror på tillit og gjensidig respekt som base for adekvat oppfølging.

Personer med prostitusjonserfaring er en svært heterogen gruppe, med ulike behov, ønsker og reelle muligheter. Derfor ser vi det som svært viktig å ha en individuell tilnærming i tilbudet om oppfølging.

Oppfølgingen består ofte i støtte i forhold til det å nyttiggjøre seg helse- og sosiale tjenester, og spørsmål vedrørende bolig, arbeid, økonomiske eller juridiske forhold, oppholds- og arbeidstillatelser og avrusning og behandling. Mange ønsker også samtaler og støtte i forhold til psykologiske forhold, sosialt nettverk og prostitusjonserfaring.

Når det er behov for det og brukeren ønsker det samarbeider vi tett med andre instanser i forbindelse med oppfølgingen.

Åpent hus

Åpent hus er et lavterskel drop inn-tilbud som Nadheim driver tirsdager og torsdager 12.00-15.30, med lunsj kl. 12, og fredager 15-21, med middag kl. 18.

På Åpent hus er det mulig å komme uten avtale, for å spise, omgås, hvile, lese aviser, bruke PC/internett eller vaske tøy. Det er også mulighet for individuell oppfølging av sosialkonsulent.  

Målsettingen med tiltaket er at det skal være en arena for nettverksbygging og sosialt samvær og at det skal forebygge og redusere ensomhet.

Norskkurs

Nadheim tilbyr norskkurs en kveld i uka. Tiltaket retter seg til personer uten permanent opphold i landet, og er en arena der en får kunnskap, informasjon og støtte til å kunne hevde sine rettigheter. Det fremmer aktivitet og arbeid, og det utgjør ikke minst en arena for et inkluderende fellesskap med stort kulturelt og religiøst mangfold.

Undervisningen på kursene blir gjort av frivillige, og deltakerne får kursmateriellet gratis.

Andre kurs

Nadheim tilbyr sporadisk ulike kurs og workshops, i for eksempel data og seksuell helse, etter brukernes ønsker.