Lauras hus

Lauras hus er et døgnbemannet botilbud for ofre for menneskehandel og deres barn.

Lauras hus er et statlig finansiert prosjekt og er underlagt Justisdepartementet. Prosjektet hadde oppstart i 2009. Vi har 5,2 årsverk fordelt på 9 ansatte. 

Bakgrunnen for initiativet til prosjektet var at fagfeltet etterlyste et mer differensiert botilbud til ofre for menneskehandel. Lauras hus består i dag av seks leiligheter med tilknyttede fellesarealer beliggende i samme hus, og én ekstern leilighet.  Det finnes ingen tilsvarende boenheter i Norge.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er  ofre for menneskehandel og deres barn. Prosjektet er spesielt egnet for kvinner og barn i behov av tett sosialfaglig oppfølging. Lauras hus samarbeider med  ROSA-prosjektet og Oslo kommune ved NAV Grünerløkka om inntak.

Tilbud

Lauras hus tilbyr trygge leiligheter i en døgnbemannet boenhet. Prosjektet har sterkt fokus på fysisk og psykisk helse, spesielt psykosomatiske utfordringer, og arbeid med stabilisering av symptomer på traume. Vi søker å møte beboerne på deres premisser og individuelle behov. Vi jobber prosessorientert med mål om å maksimere beboerens evne til å håndtere egen livssituasjon. Beboernes oppholdsgrunnlag setter rammene for deres rettigheter, det å følge opp beboernes utfordringer knyttet til oppholdsstatus er derfor en stor del av den individuelle oppfølgingen. Oppholdsstatus setter også rammene for botid på Lauras hus. Botid er derfor svært individuell, men av erfaring kan botiden strekke seg over år.

Oppfølgingsarbeidet ledes av sosialkonsulenter med sosialfaglig bakgrunn.

Arbeidet på Lauras hus er basert på likeverd og respekt for mennesket.