Brukerrådet

Vi ønsker at våre brukere i stor grad skal delta, påvirke og stake ut kursen for hva Nadheim skal være, og hva Nadheim skal mene i ulike problemstillinger i prostitusjonsdebatten. Involvering av brukere således er både et mål og en metode for hvordan Nadheim skal utvikle seg.

Brukerrådet på Nadheim består av fem brukerrepresentanter som oppnevnes for to eller fire år. Brukerrepresentantene er både norske og utenlandske og har ulike erfaringer i forhold til rus, prostitusjonsarenaer og utnyttelse i prostitusjon. I tillegg deltar to ansatte fra Nadheim i Brukerrådet sitt arbeid. Deres oppgave er å legge til rette for Brukerrådets arbeid og representere Brukerrådet utad, dersom dette er ønskelig fra brukerrepresentantenes side.

Brukerrådets mandat er at det skal gi Nadheim råd om driften av virksomheten, i forhold til budsjett, tiltak og planer. Det skal videre gi Nadheim råd og eventuelt selv uttale seg, om ulike spørsmål eller saker knyttet til prostitusjon eller prostitusjonsdebatten. Brukerrådet er ikke et beslutningsorgan og brukerrepresentantene representerer seg selv.