Myrsnipa

Myrsnipas hovedmål er å tilrettelegge for gode møter/ samvær mellom foreldre og barn, hvor det av barnevernet eller rettsapparatet er vurdert slik at samværet må gjenomføres med et tilsyn.


Vi har en hypotese om at ”Mange barn og unge under barnevernets omsorg i Trondheim har behov for et godt tilrettelagt samvær med sine foreldre.” 

De fysiske rammene for samværet har avgjørende betydning for barnas og foreldrenes opplevelse av det. Myrsnipa holder til i en enebolig, i et rolig område på Møllenberg. 

Huset har en hjemmekoselig atmosfære og er praktisk innrettet for barnefamilier. Huset har også en fin hage, som er skjemet fra gaten.   

Samværene skal kunne gjennomføres både på dag- /ettermiddag og kveldstid. Barneperspektivet skal være det styrende under samværene. 

- Barn skal ikke vente på foreldrene.

- Samvær på et nøytralt sted, mener vi kan bidra til å skjerme barna mot lojalitetskonflikten de føler rundt tilknytningen til to familier.

- Det kan være trygt for barn å ha et forutsigbart sted å være, med få og kjente tilsynsførere. Ønsker du mer informasjon om Myrsnipa,
ta kontakt med Kirkens Bymisjon,
tlf. 73 80 55 20

Eventuelt direkte på tlf. til
Hanne:455 10 786

Adresse:
Nedre Møllenberggate 28