Myrsnipa samværssted

Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode samvær mellom barn og deres foreldre.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Selv i vanskelige og konfliktfylte familiesituasjoner har barn behov for å treffe sine nærmeste. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna. Barna vil møte et fast personale hver gang.

Samværene blir utført på oppdrag fra barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene, annen offentlig instans eller firma.

Les: Hvem er vi til for?

MYRSNIPA TILBYR:

  • Tilrettelegging av samvær i barnevennlige omgivelser i leiligheter som er hjemmekoselige, trygge og nøytrale.
  • Kvalifiserte ansatte som fører tilsyn og skriver samværsrapporter der dette etterspørres.
  • Veiledning til foreldre og andre omsorgspersoner.
  • Samtaler med barn og foreldre i forkant og/eller etterkant av samvær.
  • Gode opplevelser for barn og foreldre.
  • Utleie av leilighet til samvær med andre tilsynspersoner enn ansatte ved Myrsnipa.
  • Utleie av leiligheter til andre formål, f.eks. barnesamtaler/observasjoner.
  • Mulighet til å benytte kontor med enveisspeil for å observere samværet.
  • Mulighet for å å observere/høre samværet via kamera og lydoverføring. (Ta kontakt for ytterligere info.)
  • Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familivernkontorene eller annen offentlig instans.

Hyggelige og barnevennlige leiligheter

Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne, se barne-TV eller gjøre lekser. Myrsnipa samarbeider med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Myrsnipa er et tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.