Myrsnipa samværsted i Oslo

Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode samvær mellom barn og deres foreldre.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiestuasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon.

En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.

Les: Hvem er vi til for?

MYRSNIPA TILBYR:

  • Tilrettelegging av samvær i trygge og barnevennlige omgivelser
  • Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapporter der dette bestilles.
  • Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner.
  • Samtaler med barn og foreldre, sammen eller hver for seg.
  • Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger.
  • Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familivernkontorene eller annen offentlig instans.

Hyggelige og barnevennlige leiligheter

Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne, se barne-TV eller gjøre lekser. Myrsnipa samarbeider med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Myrsnipa er et tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.