Myrsnipa i Tønsberg

Myrsnipa er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode samvær mellom barn og deres foreldre i tilfeller der foreldrene ikke har den daglige omsorgen for sine barn.

Målgruppen for Myrsnipa er:

  • Barn som er under barnevernet hvor foreldrene ikke har den daglige omsorgen.
  • Barn med foreldre hvor rettsystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær.
  • Barn med en eller begge foreldre i fengsel.
  • Barn med foreldre som er i så store konflikter at den ene part krever tilsyn for at samvær skal kunne finne sted.

      Les mer om arbeidet vårt her.

 

Kontakt oss!