Myrsnipa Samværssted

Myrsnipa Samværssted tilrettelegger for gode og trygge samvær mellom barn og deres foreldre, i tilfeller der foreldrene ikke har den daglige omsorgen for sine barn.

De fleste barn har behov for og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Selv i vanskelige og konfliktfylte familiesituasjoner har barn behov for å treffe sine nærmeste.

En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna. Myrsnipa kan gjøre dette mulig ved at vi kan tilby samvær i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem. De vil møte et fast personale hver gang.

Leilighetene som Myrsnipa i Bergen benytter har et godt utstyrt kjøkken og oppholdsrom som vil gi foreldre mulighet til å ha et hverdagslig og godt samvær. Det vil være muligheter for å lage mat, spille spill, lese, se på TV/film, spille dataspill og prate sammen i en god sofa. Det er også en takterrasse som kan brukes når det er fint vær ute.

Myrsnipa samværssted tilbyr:

 • Tilrettelegging av samvær i barnevennlige omgivelser/leiligheter som er hjemmekoselig, trygge og nøytrale
 • Kvalifiserte ansatte som fører tilsyn og skriver samværsrapport der dette etterspørres
 • Veiledning til foreldre og andre omsorgspersoner
 • Samtaler med barn og foreldre
 • Gode opplevelser for barn og foreldre
 • Utleie av leiligheter til samvær med andre tilsynspersoner enn ansatte ved Myrsnipa
 • Samværene vil foregå i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for tilrettelegging av samvær med tilsyn på kveld og i helger.

Målgruppen:

 • Barn som er under barnevernets omsorg, slik at foreldrene ikke har den daglige omsorgen.
 • Barn med foreldre hvor rettssystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær.
 • Barn med én eller begge foreldre i fengsel. 
 • Barn med foreldre i konflikt, eller med samarbeidsproblemer 

 Kontakt oss