Møtestedet

Møtestedet til Kirkens Bymisjon er en kafé med sosialfaglig profil for mennesker i rus- og gatemiljøet i Oslo sentrum.

Vi diver også oppsøkende arbeid blant menn og kvinner med rusproblemer i området rundt Oslo S.

Telefon:  22 31 79 79
Telefaks: 22 31 79 78

Tollbugata 3 (inngang Skippergata), 0152 Oslo

Virksomhetsleder: Kari Gran, kari.gran@bymisjon.no