Mot & Mestring i Trondheim

Mot & Mestring motiverer og støtter ungdom i alderen 18-26 år inn i arbeidsliv eller skole.

I Mot & Mestring har vi mulighet for å se på hele personens hverdagssituasjon. Det er nøkkelen for å hjelpe mange inn igjen i samfunn, arbeid, skole mm.

Ungdommene som rekrutteres til prosjektet Mot & mestring har sammensatte utfordringer. Dette vanskeliggjør gjennomføring av skole eller lærlingetid, å stå i jobb over tid, samt deltakelse og gjennomføring av ordinære tiltak og kurs i regi av NAV. Prosjektet er et samarbeid med Nav Lerkendal, og retter seg mot en ung målgruppe som har behov for tett og helhetlig oppfølging over tid.

Mot & Mestring tar utgangspunkt i ungdommens situasjon og behov. Opplegget planlegges og tilrettelegges rundt ungdommene individuelt. Gruppeopplegg gjennomføres med de ungdommene som ønsker det, og prosjektet tilbyr deltakelse i sosiale aktiviteter. Mot & mestring vektlegger at ungdommene opplever anerkjennelse og mestring. Ungdommene er med på å utarbeide sitt eget opplegg med individuelle mål og planer. Perioden for deltakelse i prosjektet kan variere, og styres helt og holdent ut fra ungdommens behov. 

I Mot & Mestring har vi mulighet for å møte ungdommenes hele hverdagssituasjon. Det mener vi er nøkkelen for å hjelpes inn igjen i samfunn, arbeid, skole mm.

Prosjektet holder til i lokalene til Omsorgsstasjon for barn og ungdom (OBU), som gir lett tilgang til OBUs samtaletilbud.

Prosjektet baserer seg på frivillighet, - en plattform som er gjennomgående for alle virksomheter i Kirkens Bymisjon. Ungdommene deltar i ulike frivillige aktiviteter, og opplever gjennom dette mening og mestring. Vi kan tilrettelegge interne praksisplasser og utprøvingsarenaer, samt hos noen av samarbeidspartnerne til Kirkens Bymisjon Trondheim.

Mot & Mestring startet opp høsten 2014 og har i første omgang prosjektmidler for tre år. Prosjektet kom i stand med utgangspunkt i en henvendelse fra NAV Lerkendal, - hvor de etterspurte og ønsket prosjektsamarbeid og bistand fra Kirkens Bymisjon. Målet er å ta inn 10 nye ungdommer i halvåret. Tett samarbeid med NAV Lerkendal skal sikre ungdommene god og helhetlig oppfølging.

Ønsker du eller din bedrift å ta et samfunnsansvar knyttet opp mot dette prosjektet, enten som mentor og/eller tilby en praksisplass, ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ole Oxhovd Svalesen
Prosjektansvarlig
Mob: 404 17 799
Mail: ole.oxhovd.svalesen@bymisjon.no

Arne Reidar Vik
Koordinator
Mob: 489 90 888
Mail: arne.reidar.vik@bymisjon.no