Lønn som fortjent

. 

«Jeg har fått et helt nytt liv, jeg,
etter at jeg begynte hos dere»

-Arbeidstaker Lønn som fortjent- 

 

 


Lønn som fortjent (LsF) er et arbeidstilbud som startet opp i 2004. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. LsF en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid.

Det å arbeide er også med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus. Dette fører også til store samfunnsmessige besparelser i form av redusert bruk av offentlige instanser.  

Rydding av gater og t-bane

 Her er en oversikt over oppdragsgivere.

Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av gaterydding i Oslo sentrum, samt rydding av peronger og vogner for T-banen. Vi må levere kvalitet på arbeidet vi utfører og opplever at arbeiderne føler stolthet i forhold til de arbeid de gjør.

LsF har mange arbeidere som jobber en eller flere dager i uken. Det kreves at arbeiderne må være i stand til å utføre pålagte arbeidsoppgaver. Det tolereres ikke at folk ruser seg mens de er på jobb.

Engler

Ønsker du å bestille en engel? Trykk her.

På engleverkstedet lager kvinner med rusrelaterte problemer glassengler av knust glass, under mottoet ”det som har gått i stykker kan også bli til noe vakkert”

«Englene representerer selve håpet i at det som tilsynelatende er knust og ødelagt kan settes sammen til noe vakkert. Jeg har fått et nytt liv med mening og en annen identitet»

- Arbeidstaker på Engleverkstedet -

Notisbøker

Ønsker du å bestille notisbøker eller konvolutter? Trykk her.

I bokbinderiet vårt binder arbeidere ved Lønn som Fortjent inn unike notisbøker - med vakker tapet som ellers ville blitt kastet. Du får et nyttig, dekorativt og miljøvennlig produkt - som gir lønnet arbeid til de som trenger det mest. 

Kvinnealternativet

Vi møter ofte kvinner som ikke har hatt rusmisbruk, men som likevel sliter med å finne sin plass i et ordinært arbeidsmarked. Vi møter også kvinner med prostitusjonserfaring som ikke har en rusbakgrunn, men som ønsker og trenger en alternativ inntektskilde på veien bort fra prostitusjonen. Gjennom Kvinnealternativet kan vi gi dem en tidsbegrenset arbeidsavtale som et alternativ til tigging, vinningskriminalitet og prostitusjon. Ved å jobbe fast to dager i uka får de tilgang på det ordinære arbeidsmarkedet, et bidrag i en vanskelig økonomisk situasjon – og en opplevelse av større verdighet i eget liv. Kvinnealternativet lager notisbøker og kort & konvolutter av vakre rester fra tapetindustrien.

Butikken.

I butikken vår på gateplan i Fred. Olsens gate 3B, selger vi alle produktene vi produserer her på huset. Engler i alle farger og varrianter, Notisbøker & Konvolutter med matchende innleggskort.

Åpningstider :
Tirsdag, onsdag og fredag 9:30-15:30 (Stengt 12:30-13:30)
Torsdag                                9:30-16:30 (Stengt 12:30-13:30)En trygg arena

Arbeiderne sier selv at det er positivt å jobbe på LsF. Det er en trygg arena, hvor de opplever rutiner i en hverdag som ellers kan inneholde mye kaos. De opplever stolthet over gjennomført arbeidsdag, og sosialt samvær med andre kolleger.

Det å bidra til å skape en renere by oppleves som noe meningsfylt, og positive tilbakemeldinger fra mennesker som de møter ute på jobb oppleves som aksept fra samfunnet. Noen ganger fører dette til ønske om å redusere eller avslutte rusmisbruket. Mange ønsker nettopp dette fordi de gjennom jobben i LsF opplever en økt livskvalitet, og ser for seg et rusfritt liv som en realitet.