Lønn som fortjent Drammen

Gjennom prosjektet Lønn som fortjent får gjestene på Møtestedet i Drammen en jobb å gå til. Enkle dagsoppdrag hvor lønnen utbetales kontant samme dag.

Det er motiverende å få penger man har jobbet for, men penger i seg selv er ikke det viktigste. Ved å jobbe i Lønn som fortjent opplever gjestene å få tillit, at det er bruk for deres arbeidskraft og evner, at de mestrer nye oppgaver og glede over fellesskap med kollegaer. Slikt gir stolthet og mening i hverdagen og er et fantastisk alternativ til tigging, prostitusjon og kriminell aktivitet.

Før arbeidsstart serveres det frokost på Møtestedet, etter endt arbeidsdag får man lunsj/ middag på samme sted.

Lønn som fortjent er åpnet mandager og torsdager fra 1. april til 1. november hvert år (de snøfrie månedene). I juli måned er det stengt.

Ønsker du å bidra med arbeidsoppdrag og gi et menneske en jobb å gå til og en meningsfull hverdag?

| Kontakt oss |