Priser for utleie

Her kan du enkelt og raskt sende inn en uforpliktende forespørsel om leie av Korskirken.

Vennligst fyll ut alle poster så nøyaktig som det lar seg gjøre. Evt. spørsmål om skjemaet kan rettes til kulturkoordinator Vidar Eldholm på e-post: korskirken.bergen@gmail.com. Skjemaet er kun ment som forespørsel, og utleien må bekreftes av oss. Alle henvendelser får svar på e-post innen 4 virkedager.

 

Priser:

Leie av kirken: 
Konsert/Forestilling/Vielse/Annet: 3.600,- (eller 15% av bill. inntekter dersom de overstiger 24.000,-)
Gudstjeneste: 0,- (Kirketjener kommer i tillegg)
Prøver: 1.500,- pr dag (1.000,- pr. dag dersom prøven er i tilknytning til en konsert i Korskirken. Kirketjener kommer ikke i tillegg)

Minstepris kirketjener (obligatorisk på arrangement med publikum): 1.200,-
For kirketjener regner vi 1 time i forbindelse med opplåsing/oppmøte, samt medgått tid fra 1 time før arrangementet starter til alle er ute og kirken kan låses.
Gjeldende timepris: 
mand - fred kl. 08 - 17: Kr. 280,- pr time
mand - fred kl. 17 - 24: Kr. 330,- pr time
lørd & sønd kl. 08 - 17: Kr. 380,- pr time
lørd & sønd kl. 17 - 24: Kr. 430,- pr time

(PS! Minstepris for kirketjener pr. arrangement er Kr. 1.200,-)

Leie av flygel: 2.700,- (inkluderer stemming)
Etterstemming (mellom prøve og konsert): 1.100,-
(det faktureres ikke leie av flygel ved kirkelige handlinger, gudstjenester eller prøver)

Stoler: Kan lånes gratis, men må settes frem og ryddes av arrangøren. Stolene kan plasseres mellom kirkebenkene og podiet slik at publikum kommer nærmere scenen.

Dersom dere ønsker å leie korpodium, må dere kontakte Collegium Musicum direkte v/styreleder Kate Augestad på kate.augestad [a] gmail.com.

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor og klikk på "Send forespørsel":

 

Organisasjon/firma: 
 
Kontaktperson: 
 
Tlf.nr. til kontaktperson: 
 
E-postadr. til kontaktperson: 
 
Type arrangement:
Dato for arrangement:
Ønsker tilgang til kirken 
Fra kl:
Til kl:
Arrangementet starter kl.:
Arrangementet avsluttes kl.:
Utfyllende info: