Meny

 

Kirkens SOS i Nord-Hålogaland

Trenger du noen å snakke med?

Ring vår døgnåpne krisetelefon: 815 33 300. Du kan også skrive med oss på vår nettjeneste:  www.kirkens-sos.no 

Vil du bli frivillig?

Kirkens SOS i Nord- Hålogaland trenger flere frivillige medarbeidere i Tromsø. Hver vår har vi opptak av nye frivillige som går gjennom et spennende og lærerikt innføringskurs. Her lærer du om samtalemetodikk og mange ulike temaer knyttet til krisehåndtering.
Ta kontakt med leder for Kirkens SOS i Nord- Hålogaland, Tormod E. Sletvold.

God å snakke med - kursopplegg for alle interesserte

Ingen har flere samtaler med mennesker i vanskelige situasjoner enn Kirkens SOS. I 2010 svarte våre 1000 frivillige medarbeidere på rundt 180 000 telefonhenvendelser. Nå bringes Kirkens SOS’ erfaringer ut til alle som vil bli gode å snakke med for venner, kollegaer eller familie som trenger en god samtale om et vanskelig tema.

Erfaringer fra våre frivillige medarbeidere er samlet i et enkelt kursopplegg slik at flere kan lære seg gode teknikker for å skape gode samtaler – også om vanskelige ting. Lærer man seg noen enkle teknikker, kan man bli, en som det er lett å komme til når livet er vanskelig. Dette kan være samlivsproblemer, sykdom, depresjoner, problemer på arbeidsplass eller skole og mange andre aktuelle livssituasjoner. Dersom du er interessert, ta kontakt på 776 11 800 for mer informasjon.