Kirkens SOS i Sør-Hålogaland

Kirkens SOS i Sør-Hålogaland drives av Kirkens Bymisjon, og er en døgnåpen krisetjeneste som sørger for at det alltid finnes et menneske å snakke med for den som trenger det.

KSOS tilbyr et anonymt, uforpliktende og umiddelbart møte gjennom telefon eller internett.

Senteret i Bodø drives av Kirkens Bymisjon og er ett av 11 sentra i Norge. Telefonene i Bodø betjenes av ca. 45 frivillige som har fått opplæring gjennom et 40-timers kurs. Dersom du er interessert i å bli frivillig i denne tjenesten tar du kontakt med leder. Det holdes kurs for frivillige minst en gang pr. år.
                                                                                                         

Leder: 
Inger Johanne Lindahl
Tlf. 90 26 82 36
Epost. Inger.johanne.lindahl@bymisjonbodo.no