Heggeli barnehjem og familiebaser

Heggeli barnehjem har vært drevet av Kirkens Bymisjon siden 1963.
Barnehjemmet er godkjent som privat barneverninstitusjon og har plass til fem barn i alderen 2-12 år ved inntak.

Barnehjemmet gir et langsiktig omsorgstilbud etter miljøterapeutiske prinsipper til barn som barnevernet har overtatt omsorgen for. Vi tar også imot barn som trenger midlertidig plassering eller hjelpetiltak etter barnevernloven.

Vi tilbyr beredskap døgnet rundt for familiebasene som er knyttet til institusjonen.  

Heggeli har også et åpent, månedlig tilbud til foreldre som har barn i fosterhjem eller på institusjon, kalt Foreldrestøtten.

Hvorfor trenger noen barn et opphold på Heggeli?

Familiebase - mer enn et fosterhjem