Familiehuset Nanna-Marie

Familiehuset er et senter for foreldre og barn og gir et heldøgnstilbud til familier der det er bekymring for barnets omsorgssituasjon.

Hjelp og støtte til familier i en utfordrende livssituasjon

Alle mennesker kan oppleve vanskelige perioder i livet. I slike situasjoner kan det være godt å få hjelp og støtte for å kunne mestre hverdagen.

FAMILIEHUSET TILBYR:

• Et barnevennlig miljø
• Hjelp til å snu en negativ utvikling
• Kvalifisert oppfølging - fagfolk tilstede hele døgnet
• Egne 2-roms leiligheter
• Beskyttelse og trygghet
• Kunnskapsformidling
• Gruppetilbud og individuell oppfølging
• Home-Start
• Barnehageplasser

Vi tar også imot gravide og familier i akutt krise.

 

Hvem kan bo her?

Familiehuset ligger i det barnevennlige området Skovheim på Nordstrand og er et tilbud til familier som er henvist av barnevernet eller sosialtjenesten fordi en er bekymret over barnas omsorgssituasjon.

Les mer: Hvem kan bo her?

Vi har verktøy og kan hjelpe

Vi skreddersyr en plan sammen med familien ved inntak. Alle ansatte har lang praksis og relevant helse- og sosialfaglig utdanning fra høyskole og bruker metoder som:

  • Foreldreveiledning (Marte-Meo og COS)
  • Miljøterapi
  • Familieterapi
  • Kartlegging og utredning

Les mer: Slik jobber vi

Søknad om plass

Familiene kan ikke søke selv, men må søke via barnevernstjenesten
eller sosialtjenesten.

Les mer: Søknad om plass