Velkommen til KB utvikling

KB Utvikling tilbyr mennesker uten arbeid nye muligheter i arbeidslivet. Vi avklarer arbeidsevne og kvalifiserer deltagere til ordinært arbeid.

KB Utvikling er en del av Kirkens Bymisjons arbeid i Drammen.

Vi er godkjent som tiltaksarrangør for NAV Arbeid Buskerud, og er en attføringsavdeling som tilbyr kompetanseutvikling og attføring gjennom kurs og tiltak. 

KB Utvikling er en Equass-sertifisert tiltaksarrangør. Equass er et europeisk kvalitetssikringssystem som bidrar til høy kvalitet på arbeidstiltaket. Ønsker du å lese mer om kvalitetssikringssystemet og forskingsrapport utarbeidet av nordlandsforskning, kan du laste ned rapporten som PDF her

En utstrakt arm i en utfordrende livssituasjon

Det er viktig for oss å møte alle mennesker verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet, håp og tro. Våre felles verdier konkretiseres gjennom ulike tiltak som bidrar til økt deltakelse i arbeidslivet og en bedret livssituasjon. Vi bestreber oss etter å møte mennesker med en utstrakt arm i en utfordrende livssituasjon. 

KB Utvikling har et bredt tilbud innen ulike attføringstiltak. Mer informasjon om dette kan du lese her.

Kvalifisere deltagere

Vår viktigste oppgave er avklaring av arbeidsevne og kvalifisere deltagere til ordinært arbeid.
VÅRT HOVEDMÅL: Hjelpe mennesker UT i jobb. 
KB Utvikling setter det enkelte individ i fokus. Vi bryr oss om hele mennesket! 

KB Utvikling har følgende avdelinger for arbeidspraksis:

  • Transport
  • Resepsjon og merkantile oppgaver
  • Kjøkken 
  • Praksis/jobb i ordinær virksomhet - KB Utvikling har intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler med mange ulike bedrifter i Drammensområdet.

Vil din bedrift ha deltakere fra oss i praksis?

Vi ønsker kontakt med ytterligere samarbeidspartnere som kan tenke seg å ha deltakere i praksis, eller som har behov for fast arbeidskraft. Ved å knytte seg til et samarbeid med KB Utvikling, kan bedriften være med på å gjøre en forandring – som en bidragsyter til et rikere og mer inkluderende arbeidsliv.

”Mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg”

| Kontakt oss |